久瘖

疾病 中醫病證名 喉瘖 中醫咽喉科 常見病方藥治療 中醫耳鼻喉科學 常見病飲食療法 中醫學 常見病鍼灸治療 慢喉瘖 中醫常見病

心氣虛,則脈細;肺氣虛,則皮寒;肝氣虛,則氣少;腎氣虛,則泄利前後;脾氣虛,則飲食不入。
醫學百科APP(安卓 | iOS | Windows版)

您的醫學知識庫 + 健康測試工具

https://www.wiki8.cn/app/

1 拼音

jiǔ yīn

2 英文參考

aphonia of long-standing case[湘雅醫學專業詞典]

pulmonary stagnant dysphonia[湘雅醫學專業詞典]

chronic hoarseness disease[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2013)]

3 概述

久瘖爲病證名[1]。指因病久而音聲漸失之者或病瘖久不愈者[1]。即慢喉瘖[2]。多屬虛證,宜滋養肺腎、益氣養血[2]

類證治裁》卷二:“失音大都不越於肺,須分暴瘖久瘖暴瘖多是寒包熱邪,宜辛涼和解肺虛傷風喘咳聲嘶火邪傷肺,咽痛聲啞;久病失音氣虛夾痰,宜滋肺腎之化源咽乾聲槁,潤肺爲主。”

慢喉瘖(chronic hoarseness disease)爲病證名。又稱久瘖(見《類證治裁》卷二)[2]。屬喉瘖的一種[3]。是指以聲嘶失音,日久不愈爲主要表現的喉病[3]。即(肺)金破不鳴[4]。多見於成人,男性較女性爲多,尤多見於教師、售貨員、演員等職業者。久瘖多屬虛證,宜滋養肺腎、益氣養血

類證治裁》卷二:“失音大都不越於肺,須分暴瘖久瘖暴瘖多是寒包熱邪,宜辛涼和解肺虛傷風喘咳聲嘶火邪傷肺,咽痛聲啞;久病失音氣虛夾痰,宜滋肺腎之化源咽乾聲槁,潤肺爲主。”

久瘖與西醫的慢性喉炎相類似[4]。可見於西醫的聲帶麻痹喉癌慢性喉炎、喉部梅毒、喉部結核[4]

4 久瘖病因病機

久瘖多由肺、脾、腎虛損而致[4]。因聲音出於肺而根於腎,肺主氣,脾爲氣之源,腎爲氣之根,腎精充沛,肺脾氣旺,則聲音清亮,反之肺脾腎虛損,或病久氣滯血瘀痰凝,致咽喉失於濡養,聲門開合不利,甚至聲竅阻滯,則有聲瘖之證[4]

景嶽全書·雜證謨》卷二十八:“聲由氣而發,肺病則氣奪,此氣爲聲音之戶也。腎藏精,精化氣陰虛則無氣,此腎爲聲音之根也。”

4.1 肺腎陰虛

久瘖肺腎陰虛爲多。由於素體虛弱,或勞累太過,或久病失養,以致肺腎陰虧,肺金清肅不行,腎陰無以上承。又因陰虛內熱生,虛火上炎,蒸灼於喉,聲門失健而成瘖[4]

4.2 肺脾氣虛

過度發音,耗傷肺氣,或久病失調,肺脾氣虛氣虛則無以鼓動聲門,以致少氣而瘖[4]

4.3 氣滯血瘀痰凝

咽喉病後餘邪未清,結聚於喉;或過度發聲,耗氣傷陰喉嚨脈絡受損,皆可致氣滯血瘀痰凝,致聲帶腫脹不消,或形成小結、息肉,妨礙發音而爲瘖[4]

4.4 妊娠後期陰津不足

妊娠後期,出現聲音嘶啞或失音者,稱爲子瘖,或稱妊娠失音,也與肺腎有關,由於胎體漸大,陰津不足,腎精不能上承而致[4]

5 久瘖症狀

患者較長時間的聲音不揚,甚至嘶啞失音[4]

局部檢查可見聲帶暗紅、肥厚,有小結節息肉,或聲門閉合不良[4]

6 需要久瘖相鑑別的疾病

臨牀診斷久瘖注意排除喉癬喉菌而致瘖者:

喉癬而瘖,常是肺癆病的併發症,其病證較重,聲帶潰瘍爲主,全身癆損症狀明顯[4]

喉菌而瘖者,聲帶上腫物較大,多呈菜花樣,頸部可有惡核[4]

7 久瘖的治療

臨牀上久瘖肺腎陰虛爲多,或氣陰俱虛,或兼氣滯血瘀痰凝慢喉瘖[4]。治療上以養陰爲主,兼以益氣開音,或兼行氣活血祛痰開音慢喉瘖[4]

7.1 辨證治療

7.1.1 肺腎陰虛

喉瘖·肺腎陰虛證(hoarseness disease with lung-kidney yin deficiency pattern)是指肺腎陰虛,以聲音嘶啞日久,咽喉乾澀微痛,喉癢乾咳,痰少而黏,時時清嗓,喉黏膜及室帶、聲帶微紅腫,聲帶邊緣肥厚,或喉黏膜及聲帶乾燥、變薄,聲門閉合不全,伴顴紅脣赤、頭暈耳鳴虛煩少寐、腰膝痠軟手足心熱舌紅少津,脈細數等爲常見症的喉瘖證候[4]

7.1.1.1 症狀

聲音低沉費力,講話不能持久,甚則嘶啞,日久不愈,每因勞累、多講話後症狀加重[4]咽喉乾澀微痛,喉癢乾咳,痰少而黏,常有“清嗓”習慣,當“吭喀”動作後,喉間自覺舒適[4][4]

檢查見喉黏膜及室帶、聲帶微紅腫,聲帶邊緣肥厚,或喉黏膜及聲帶乾燥、變薄,聲門閉合不全,喉關喉底或紅或不紅[4][4]

全身或有顴紅脣赤,頭暈耳鳴虛煩少寐,腰痠膝軟,手足心熱舌紅少苔,脈細數[4][4]

7.1.1.2 證候分析

肺腎陰虛,喉失濡養,功能衰弱兼以虛火上炎,而致聲戶開合不利,放見聲音低沉費力,甚則聲音嘶啞,講話多則氣陰受耗傷,故講話不能持久[4]

喉部微痛不適,幹焮,喉癢乾咳痰少,乃虛火客於喉嚨之故[4]

虛火灼爍津液而成痰,故見聲帶及喉間常有少許痰涎附於其上,通過“吭喀”動作後,將其附着之痰涎清除,故喉間自覺舒適[4]

虛火久鬱於喉間,加之發聲太過,損及聲門脈絡,而致氣滯血瘀痰凝,故見聲帶及喉間微紅腫,邊緣增厚,因病在喉嚨,故喉關喉底可紅或不紅[4]

顴紅脣赤,頭暈耳鳴虛煩失眠,腰膝痠軟,手足心熱舌紅少苔,脈細數,均屬肺腎陰虛虛火上炎之象[4]

7.1.1.3 方藥治療

滋養肺腎,降火利喉開音[4]

7.1.1.4 方藥

可用百合固金湯加減治療:方中以百合、生地、熟地滋養肺腎,麥冬玄蔘滋陰降火利咽喉,當歸白芍養血和陰,桔梗甘草貝母利咽化痰,可加蟬衣、木蝴蝶開音[4]

虛火旺者,可加黃柏知母以降火堅陰[4]

百合固金湯汪昂醫方集解》)加減處方百合15克,生地黃15克,白芍15克,玄蔘15克,麥冬15克,桔梗12克,浙貝母12克,木蝴蝶12克,蟬蛻10克,殭蠶10克,甘草6克。水煎服。若咽喉幹癢,咳嗽,焮熱感,可加把葉10克、黃芩12克。

咽喉幹癢,咳嗽,焮熱感爲主的陰虛肺燥之證,宜用甘露飲,以生津潤燥降氣[4]

7.1.1.5 中成藥

生脈飲,口服,片劑,每次6~8片,合劑每次10毫升,每日3次;沖劑每次l包,每日2次。

麥味地黃丸,口服,大蜜丸每次l丸,小蜜丸每次9克,水蜜丸每次6克,每日2次。

7.1.1.6 外治法

含服鐵笛丸潤喉丸[4]

7.1.1.7 鍼灸治療
7.1.1.7.1 體針

合谷曲池足三裏天突等,每天1次,中等刺激留針20~30 min[4]

7.1.1.7.2 耳針

耳穴咽喉、肺、扁桃體等,埋針7~10 d[4]

7.1.2 肺脾氣虛

喉瘖·肺脾氣虛證(hoarseness disease with spleen-lung qi deficiency pattern)是指肺脾氣虛,以聲嘶日久,高音費力,不能持久,勞則加重,喉黏膜色淡不紅,聲帶腫脹或不腫脹,鬆弛無力,聲門閉合不全,伴少氣懶言、倦怠乏力納呆便溏面色萎黃舌體胖有齒痕,苔白,脈細弱等爲常見症的喉瘖證候[4]

7.1.2.1 症狀

聲嘶日久,勞則加重,上午明顯,語言低微,高音費力,講話費力,不能持久[4][4]

檢查咽喉粘膜色淡不紅,聲帶腫脹或不腫脹,鬆弛無力,閉合不良[4][4]

全身可見少氣懶言,倦怠乏力納呆便溏面色萎黃,脣舌淡紅,舌體胖,有齒痕,苔白,脈細弱[4][4]

7.1.2.2 證候分析

肺脾氣虛氣不足以鼓動聲門,聲帶鬆弛無力,閉合不良,故語言低微,講話費力不能持久,甚則聲嘶[4]

勞則耗氣,氣更虧虛,故勞則加重[4]

上午爲陽氣初升而未盛,故氣虛者以上午症狀明顯[4]

氣少不達四肢,故倦怠乏力[4]

脾運不健,故納果便溏[4]

脣舌淡紅,舌體胖,苔白,脈虛弱均爲肺脾氣虛之證[4]

7.1.2.3 方藥治療
7.1.2.3.1 治法

補益肺脾,益氣開音

7.1.2.3.2 方藥

可用補中益氣湯訶子石菖蒲等治療:補中益氣湯可補益肺脾之氣,加以訶子收斂肺氣,利喉開音,配合石菖蒲通竅開音[4]。溼重痰多者,可加法夏、茯苓扁豆等去溼除痰[4]

補中益氣湯李杲脾胃論》(《李東垣醫書十種》摘出)(《李東垣醫書十種》摘出)(《李東垣醫書十種》摘出))加減處方黨蔘15克,北黃芪15克,白朮10克,當歸10克,升麻15克,柴胡10克,法夏12克,訶子10克,石菖蒲10克。水煎服。

7.1.2.3.3 中成藥

補中益氣丸,口服,大蜜丸每次l丸,水蜜丸每次5~10克,水泛丸每次6克,每日2~3次。

7.1.2.4 外治法

含服鐵笛丸潤喉丸[4]

7.1.2.5 鍼灸治療

合谷足三裏等,用懸灸法,每日1次,每次15~20 min,或直接灸,每穴7~10壯[4]

7.1.3 氣滯血瘀痰凝

喉瘖·血瘀痰凝證(hoarseness disease with pattern of blood stasis and phlegm coagulation)是指血瘀痰凝,以聲嘶日久,講話費力,喉內異物感或有痰黏着感,常需清嗓,喉黏膜及室帶、聲帶、杓間暗紅肥厚,或聲帶邊緣有小結及息肉組織突起,其上多附有黏液,伴胸悶不舒,舌質暗紅或有瘀點,苔薄白或薄黃,脈細澀等爲常見症的喉瘖證候[4]

7.1.3.1 症狀

聲嘶日久,講話費力,喉內異物感或有痰黏着感,常需清嗓[4][4]

檢查見喉黏膜及室帶、聲帶、杓間暗紅肥厚,或聲帶邊緣有小結及息肉組織突起,其上多附有黏液[4][4]

胸悶不舒,舌質暗紅或有瘀點,苔薄白或薄黃,脈細澀[4][4]

7.1.3.2 證候分析

因病久氣血瘀滯,脈絡不利,故聲帶暗滯,有小結或息肉,而聲嘶症狀較重,講話費力,喉內不適,有異物感,因有痰凝,粘附於聲帶上,故常作“吭喀”以除其痰而清其嗓[4]

胸悶氣滯之證,舌質暗滯,脈澀,是血瘀之證[4]

7.1.3.3 方藥治療
7.1.3.3.1 治法

行氣活血化痰開音[4]

7.1.3.3.2 方藥

可用會厭逐瘀湯加減治療:會厭逐瘀湯桃仁紅花當歸赤芍、生地活血去瘀,配合柴胡枳殼行氣理氣,佐以桔梗甘草玄蔘宣肺化痰、清利咽喉而開音[4]

痰多者加川貝母瓜蔞仁浮海石[4]

根據患者肺腎陰虛肺脾氣虛情況,分別配用百合固金湯補中益氣湯[4]

7.1.3.3.3 中成藥

複方丹蔘片,口服,每次3片,每日3次。

毛冬青膠囊,口服,每次3粒,片劑每次4~5片,每日3次。

7.1.3.3.4 單方驗方

丹青三甲散(幹祖望《名醫名方錄》)處方三棱10克,莪術10克,穿山甲10克,地鱉蟲10克,蟬蛻6克,鱉甲10克(先煎),昆布12克,海藻10克,桃仁10克,紅花6克,落得打10克。水煎服。偏於氣滯者,加九香蟲、積殼。偏於瘀者,加五靈脂王不留行。偏於頑痰者,加白芥子萊菔子川貝粉(吞服)。充血較甚者,加蒲公英金銀花蚤休

7.1.3.4 外治法

含服鐵笛丸潤喉丸[4]

7.1.3.5 手術療法

手術摘除聲帶小結息肉[4]

7.2 食療

胖大海冰糖茶:胖大海4~6枚,洗淨放入碗內,加冰糖適量調味,衝入沸水,加蓋焗半小時左右,慢慢飲用,隔4小時再泡1次,每口2次。

明礬拌橄欖:取橄欖12枚,明礬1.5克,先用冷開水將橄欖洗淨,用刀將每枚橄欖切4~5條縱紋.再將明礬末摻入縱紋內,每 1~2小時喫2枚,細嚼慢吞,有痰吐痰,無痰將汁嚥下。

無花果冰糖水:無花果30克,冰糖適量,煲糖水服食,每日1次,連服3~5日。

7.3 參照

景嶽全書·聲瘖》:瘖啞之病,當知虛實。實者其病在標,因竅閉而瘖也。虛者其病在本,因內奪而瘙也……內奪者有色慾之奪傷其腎也;憂思之奪傷其心也;大驚大恐之奪傷其膽也,飢餓疲勞之奪傷其脾也;此非各求其屬而大補元氣,安望其嘶敗者復完而殘損者復振乎。此皆虛邪之難治者也。虛損爲瘖者,凡聲音之病惟此最多,當辨而治之。凡色慾傷陰病在腎者,宜六味地黃丸附桂八味丸左歸丸右歸丸人蔘平肺湯大補元煎之類主之,或兼肺火者宜一陰煎四陰煎人蔘同本丸之類擇而用之。凡飢餓疲勞而致中氣大損而爲瘖者,其病在脾,宜歸脾湯理陰煎補中益氣湯補陰益氣煎溫胃飲之類主之。凡憂思過度以致傷心脾而爲瘖者,宜七福飲歸脾湯之類主之。凡病人久咳聲啞者,必由元氣大傷,肺腎俱敗,但宜補肺氣腎水,養金潤燥,其聲自出,或略加訶子百藥煎之類,兼收斂以治其標,務宜先本後標,庶可保全,若見其假熱過用寒涼,或見其痰盛而妄行消耗,則未有一免者矣。

7.4 醫案

喉痹失音治驗:李君,患失音有年,中西醫治絲毫無效,一日踵門求治,言談頗治,先視其喉,用牙押將舌押下,但聞鳴鳴之聲,甚響,張口極大時亦有聲出,繼察其會厭上下,以及懸雍垂等處,則紅絲繚繞,間有細白點,挾雜其中,食物咽津,微覺梗痛,餘曰,言爲心聲,心之脈貫腎,系舌本,舌爲發音之器,先生必重虛其陰,動搖其精,精俞虧而火愈旺,徒用滋陰,不宣痰氣,無益也,伊聞言,點頭稱是,乃爲用南沙蔘、細生地、川貝母鵝管石、光杏仁冬瓜仁各三錢,淡天冬橘白絡、京元參各一錢半,仙半夏二錢,青蘆尖二尺,剪去節,水煎服,外加中白、柳華二散,少加祕藥,十日後複診,白點已除,鳴鳴之聲,亦細而少,改用西洋參半錢,金石斛三錢,淡天冬橘白絡各一錢半,柏子仁冬瓜仁川貝母、大生地、京元參、肥玉竹備三錢,山萸肉二錢,另紫蛤殼一兩,先煎代水,共診六次,不外此方出入,多年痼疾,竟能霍然。(摘自《國醫萬病自療叢書·咽喉病

8 久瘖患者日常保健

生活有節,以防勞累耗傷氣陰,引致虛火上炎,加重病情。

減少發音,避免大聲呼叫,以防損傷聲帶脈絡,加重聲帶氣血瘀滯情況。

禁食煎炒炙煿禁忌酒刺激。

及早防治急喉瘖,是預防本病的關鍵。

9 關於喉瘖

喉瘖(hoarseness disease)爲病證名[4]。見《羅氏會約醫鏡》卷十四。是指以聲音不揚,甚至嘶啞失音爲主要表現的喉病[4]。瘖同喑[4]喉瘖失音[4]

《羅氏會約醫鏡》卷十四:“瘖者,謂有言無聲,非絕然之不語也[4]。”

臨牀上常可分爲暴瘖久瘖[4]

此外舌瘖是由中風舌強轉動不靈,語言謇澀,而喉咽聲音如故[4]

聾啞人因耳聾,不會說話,不屬於喉瘖[4]

詳見喉瘖條。

10 參考資料

  1. ^ [1] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:132.
  2. ^ [2] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2013)[M].北京:科學出版社,2014.
  3. ^ [3] 王德鑑主編.中醫耳鼻喉科學[M].上海:上海科學技術出版社,1985:83-85.
  4. ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1711.
特別提示:本站內容僅供初步參考,難免存在疏漏、錯誤等情況,請您核實後再引用。對於用藥、診療等醫學專業內容,建議您直接咨詢醫生,以免錯誤用藥或延誤病情,本站內容不構成對您的任何建議、指導。